Chúng tôi đang cần tuyển dụng

Gia nhập chúng tôi để tạo nên sự đột phá thị trường về giải pháp cho doanh nghiệp!

Gia nhập chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội tuyệt vời để học hỏi, phát triển và trở thành một phần của một đội ngũ tuyệt vời.

  • Nghiên cứu sinh chuyên ngành CNTT 4 vị trí đang mở

    VP: C20, Đường 27, KĐTM Hưng Phú, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ, Việt Nam
    10/09/2020 18:59:56
  • Nhân viên kế toán

    VP: C20, Đường 27, KĐTM Hưng Phú, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ, Việt Nam
    10/09/2020 18:26:29