CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SBY Phiên bản Hệ thống 12.0-20190620

Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SBY instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Enterprise website builder
Odoo12 Accounting
Accounting Reports, Asset Management and Account Budget For Odoo12 Community Edition
Dự án
Organize and schedule your projects
Quản lý Kho
Manage your stock and logistics activities
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
From quotations to invoices
Ghi chú
Organize your work with memos
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Chi tiêu (HR)
Submit, validate and reinvoice employee expenses
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Document Management System
Enterprise online document management
Document Sidebar
Document sidebar in form view
Open HRMS Branch Transfer
Employee transfer between branches
Ngày nghỉ
Phân bổ ngày phép và theo dõi yêu cầu nghỉ phép
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Open HRMS Core
Open HRMS Suit: It brings all Open HRMS modules
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Schedule employees meetings
Blogs
Xuất bản các bài blog, thông báo, tin tức
Đăng tuyển công việc trên web
Manage your online hiring process
Diễn đàn
Manage a forum with FAQ and Q&A